საგამოცდო ტესტები

 


ვარჯიშის რეჟიმში ყველა არსებულ შეკითხვაზე პასუხის შემოწმებას შეძლებთ.

შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას მყისვე აისახება სწორი პასუხიც.
შედეგების სტატისტიკის სანახავად დაწკაპეთ ქვედა ღილაკი – “დასრულება”


გამოცდის რეჟიმი იარაღის ტარების ნებართვის გამოცდის ზუსტი ემულაციაა.

შემთხვევითი წესით შერჩეულია 15 შეკითხვა და შესაძლო პასუხების რიგიც.
პასუხებს ვეღარ შეცვლით. პასუხებზე გაცემის დრო შეზღუდულია – 20 წუთი.
შედეგების სტატისტიკის სანახავად დაწკაპეთ ქვედა ღილაკი – “დასრულება”.
დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ გადახედოთ შესაძლო შეცდომებს.