თავდაცვის იარაღი – ვარჯიში

თავდაცვის იარაღის ტესტი

ვარჯიშის რეჟიმი

ამ რეჟიმში შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას მყისვე აისახება სწორი პასუხიც
შედეგების სტატისტიკის სანახავად დაწკაპეთ ქვედა ღილაკი – “დასრულება”

Results

ბარაქალა!

თქვენი დაგროვილი ქულები ტესტის გასასვლელად საკმარისია

ჰმმ!

ტესტის გასასვლელად ვარჯიში კიდევ გჭირდებათ

#1. როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლის წარმოება

#2. მიზანშეწონილია თუ არა გაზის იარაღის გამოყენება შემხვედრი ქარისა და ჩაკეტილი სივრცის (ოთახი, ლიფტი და ა.შ.) შემთხვევაში

#3. დასაშვებია თუ არა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება თავდაცვის გარდა სხვა დანიშნულებით

#4. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელი არ არის სწორი

#5. სად უნდა შეინახოს საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქემ მასზე რეგისტრირებული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი

#6. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი გადატანისას უნდა იყოს

#7. აქვს თუ არა უფლება თავდაცვის მოკლელულიანი ან გაზის იარაღის მესაკუთრეს საზღვარგარეთ გამგზავრებისას თავის საკუთრებაში არსებული იარაღი გადასცეს სხვა პირს

#8. რა თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს პისტოლეტის შემოწმება (განმუხტვა)

#9. ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე

#10. უსაფრთხოების მიზნით, როგორ უნდა მოიქცეთ გაზის (აირის) იარაღიდან გასროლის წარმოების შემდეგ

#11. მიზანშეწონილია თუ არა იარაღის შენახვა ისეთ საცავში, სადაც საწვავი, ადვილადაალებადი და ქიმიური ნივთიერებები ინახება

#12. მცველი იცავს იარაღს

#13. ცეცხლსასროლი იარაღის შემოწმებისა და განმუხტვისას რა წესი უნდა დაიცვას მსროლელმა უპირველესად

#14. სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია

#15. ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი

დასრულება