სანადირო იარაღი – ვარჯიში

Results

ბარაქალა!

თქვენი დაგროვილი ქულები ტესტის გასასვლელად საკმარისია

სანადირო იარაღის ტესტი

ვარჯიშის რეჟიმი

ამ რეჟიმში შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას მყისვე აისახება სწორი პასუხიც
შედეგების სტატისტიკის სანახავად დაწკაპეთ ქვედა ღილაკი – “დასრულება”

ჰმმ!

ტესტის გასასვლელად ვარჯიში კიდევ გჭირდებათ

#1. დაშვებულია თუ არა ნადირობა სახელმწიფო ნაკრძალში

#2. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი და შესაბამისი საბრძოლო მასალა უნდა ინახებოდეს

#3. დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში გადაცემა

#4. სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია

#5. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი

#6. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული

#7. დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დაუშლელ მდგომარეობაში ტარება

#8. აქვს თუ არა უფლება სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს საზღვარგარეთ გამგზავრებისას თავის საკუთრებაში არსებული იარაღი გადასცეს სხვა პირს

#9. რა შემთხვევაშია დასაშვები თქვენს საკუთრებაში არსებული სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი შეინახოთ ისეთ ადგილას, სადაც ის გარეშე პირთათვის ხელმისაწვდომი იქნება

#10. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფის), საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას

#11. უსაფრთხოების მიზნით მიზანშეწონილია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დამუხტულ მდგომარეობაში დატოვება დანიშნულებით გამოყენების შემდგომ

#12. როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლა

#13. რომელი ვაზნების გასროლაა დასაშვები სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღიდან

#14. ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე

#15. უსაფრთხოა თუ არა იარაღის შენახვა ისეთ საცავში, სადაც საწვავი, ადვილად აალებადი და ქიმიური ნივთიერებები ინახება

დასრულება