სპორტული იარაღი – ვარჯიში

Results

ბარაქალა!

თქვენი დაგროვილი ქულები ტესტის გასასვლელად საკმარისია

სპორტული იარაღის ტესტი

ვარჯიშის რეჟიმი

ამ რეჟიმში შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას მყისვე აისახება სწორი პასუხიც
შედეგების სტატისტიკის სანახავად დაწკაპეთ ქვედა ღილაკი – “დასრულება”

ჰმმ!

ტესტის გასასვლელად ვარჯიში კიდევ გჭირდებათ

#1. როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლის წარმოება

#2. დასაშვებია თუ არა იარაღის ადამიანზე მიმართვა

#3. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის ადგილია

#4. როგორ უნდა გადაიტანოს პირმა თავის საკუთრებაში არსებული სპორტული მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი

#5. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული

#6. აქვს თუ არა უფლება სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს საზღვარგარეთ გამგზავრებისას თავის საკუთრებაში არსებული იარაღი გადასცეს სხვა პირს

#7. უსაფრთხოების მიზნით მიზანშეწონილია თუ არა ცეცხლსასროლი იარაღის დამუხტულ მდგომარებაში დატოვება დანიშნულებით გამოყენების შემდგომ

#8. ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე

#9. ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი

#10. რომელი ვაზნების გასროლაა შესაძლებელი თქვენს კუთვნილებაში არსებული სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღიდან

#11. თვითმტენი ცეცხლსასროლი პისტოლეტის შემთხვევაში მისი დამცველზე დაყენება არის თუ არა სრულად დაცვა და შესაძლებელია თუ არა იარაღის დაუდევრად მიმართვისას მოხდეს უცაბედი გასროლა

#12. უსაფრთხოა თუ არა დაზიანებული ვაზნების გამოყენება

#13. მჭიდის ამოსაღები ღილაკი

#14. მცველი იცავს იარაღს

#15. სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია

დასრულება